June 1, 2023

Moto-wiedza przydatna każdemu, kto choć trochę interesuje się motoryzacją.
Każdy obywatel UE ma prawo do podejmowania bądź poszukiwania pracy w innym kraju europejskim. Zapewnia to jedna z głównych dewiz, na których ugruntowuje się funkcjonowanie wspólnej polityki społecznej i ekonomicznej Unii Europejskiej, jest to reguła swobodnego przepływu osób (obok wytycznej przepływu usług, dóbr i kapitału).

Wynajem busów
Busy Holandia – Belgia
Wolny przepływ ludzi znaczy, że każdy obywatel Unii europejskiej ma prawo do zatrudnienia w innym kraju Wspólnoty. Zasadą transferu osób objęci są też członkowie rodzin pracowników migrujących. Wytyczna wolnego przepływu osób uprawnia do: poszukiwania zatrudnienia w innym państwie, podejmowania zatrudnienia w innym kraju bez nieodzowności otrzymania zezwolenia na pracę, mieszkania w innym państwie ze względu na zatrudnienie, pozostania w innym kraju nawet po zwieńczeniu stosunku pracy, traktowania na równi z obywatelami danego państwa w obszarze dostępu do pracy, warunków zatrudnienia i wszelakich innych przywilejów socjalnych jak też fiskalnych, które mogę uprościć integrację w kraju przyjmującym.

Prawo wolnego przemieszczania się przypadające obywatelom Unii Europejskiej w sferze zatrudnienia, oznacza niezakłócony przepływ pracobiorców najemnych, ludzi korzystających z prawa kreowania firm, osób świadczących usługi a także innych rodzai pracobiorców na przykład żaków czy rencistów. W celu ułatwienia swobodnego transferu pracobiorców, Komisja Europejska desygnowała sieć EURES. Jest to sieć kooperacji publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku zatrudnienia, wspierająca mobilność w obszarze rekrutacji na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Bus do wynajęcia

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jak przewieść osoby z Wrocławia do Holandii?
Sieć EURES funkcjonuje przez: ponadpaństwowe pośrednictwo zatrudnienia, komunikowanie na temat warunków życia a także pracy w państwach członkowskich. Usługi te są dostępne dla wszystkich, bezpłatne i kierowane do jednostek poszukujących pracy, zainteresowanych podróżą do innego państwa w celach podjęcia pracy i do chlebodawców, jacy pragną przeprowadzić rekrutację pracobiorców z zagranicy.

Transport osób do Holandii oraz innych państw UE nie stanowi obecnie żadnego kłopotu. Jeżeli mamy już kontakt z przyszłym pracodawcą, starczy wpisać w przeglądarkę stosowne hasło, na przykład busy Holandia mini quad busy Holandia Belgia. Więcej informacji znajdziesz sprawdzając tę stronę

Bez kategorii